Rada Naukowa
Prof. Zbigniew Bać, Polska, Polska Akademia Nauk
Prof. Michaił Balzannikov, Rosja, Samara State University of Architecture and Civil Engineering
Prof. Joaquim Braizinha, Portugalia, Universidade Lusiada de Lizbona 
Prof. Kateřina Charvátová, Czechy, Pedagogická fakulta UK, Praga
Prof. Małgorzata Chorowska, Polska, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 
Hugo Dworzak MArch, Księstwo Liechtensteinu, Institute of Architecture and Planning, Universität Liechtenstein, Vaduz
Nathalie Guillaumin-Pradignac, Francja, Conservateur des Antiquités et Objets d’Art du département de la Charente
Prof. Tore I. Brandstvein Haugen, Norwegia, Fakultet for architektur og billedkunst, Norges tekniks-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
Dr Ada Kwiatkowska, Polska, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej 

Prof. Robert Kunkel, Polska, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

Prof. Bo Larsson, Szwecja, Lund University 
Prof. Aleksander Piwek, Polska, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
Prof. Janusz Rębielak, Polska, Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Prof. VladimÍr Šlapeta, Czechy, Fakulta architectury VUT, Brno
Prof. Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Polska, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Redaktor naczelny
Prof. Ewa Łużyniecka, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej.

Zespół redakcyjny
Sekretarz  dr hab Ewa Cisek
Redaktor statystyczny  dr Jerzy Sławski
Redaktor językowy  Anna Miecznikowska (język polski)
Redaktor językowy  Marzena Łuczkiewicz (język angielski)
Redaktor językowy  Joanna Furgalska (język francuski)
Redaktor graficzny  Agnieszka Orłowska
Redaktor on-line  Łukasz Netczuk
Redaktorzy tematyczni (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej):
    Prof. Wojciech Brzezowski (konserwacja zabytków)
    Prof. Rafał Czerner (architektura średniowieczna)
    Prof. Alina Drapella-Hermansdorfer (architektura zrównoważona)
    Prof. Marzanna Jagiełło (historia ogrodów)
    Prof. Krystyna Kirschke (architektura XIX i 1. poł.XX w.)
    Prof. Robert Masztalski (urbanistyka)
    Prof. Elżbieta Przesmycka (konteksty architektury)
    Dr Magdalena Baborska-Narożny (architektura przemysłowa)
    Dr Ewa Cisek (współczesna architektura mieszkaniowa)
    Dr Grażyna Hryncewicz-Lamber (etyka architektoniczna)
    Dr Dorota Łuczewska (malarstwo)
    Dr hab. Przemysław Nowakowski (architektura wnętrz)
    Dr Wawrzyniec Zipser (planowanie przestrzenne).

Projekt okładki
Artur Błaszczyk